12th

April 2020

BNI KANPUR PRESENTS

THE BIGGEST BUSINESS CONCLAVE OF KANPUR

Starting in:

00 d
00 h
00 m
00 s

Meet our Team

 

PRADEEP K. SINHA

NAVIN CHAUDHARY

SHALINI GOENKA

ABHISHEK GUPTA

SAURABH CHICKER

VIPUL DUTTA

VARUN SOIN

SAKET DWIVEDI

VIKAS RASTOGI

ANKUR MEHROTRA

MAYANK GUPTA

MANPREET ARORA

RAJIV BAJPAI

YOGESH AGARWAL

ANKUR AGARWAL

RAJAT BHARGAVA

SATYAM RATHOR

P.V. KRISHNAN

LAVKUSH TRIVEDI

VISHAL SARAOGI

RITU ARORA